Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması Ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yeniden mi düzenlendi?

Raporla
Soru

Lütfen bu soru ile ilgili eklemek veya paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi kısaca yazın.

Raporla
İptal

Yeni düzenlenleme hakkında bilgi alabilir miyim?

Cevaplar ( 2 )

  0
  2012-01-20T13:16:42+02:00

  Lütfen bu cevabın neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Raporla
  İptal

  Evet değiştirilmiştir.

  Yeni değişiklik şöyle:

  16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  14/01/2012 Tarihli RG yayımlanarak yeni Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

  1.)Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının alınışı,
  2.)Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının geçerliliği, değerlendirilmesi
  3.)Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti
  4.)Özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek
  5.)Uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  Yönetmelik, yukarıda saydığımız esaslar doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Yönetmelik Hazırlanırken Kanuni Dayanakları Nedir?
  1.) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
  2.)1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  3.)7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
  4.)1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  0
  2013-08-13T15:39:05+02:00

  Lütfen bu cevabın neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Raporla
  İptal

  iyi günler %61 özürlü raporum var eşim sigortalı vergi indirimi nekadar alabilirim?

Bir Cevap Yazın


Yanıt vererek Hizmet Politikası kabul etmiş olursunuz.