Engellilere Devlet Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Raporla
Soru

Lütfen bu soru ile ilgili eklemek veya paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi kısaca yazın.

Raporla
İptal

Herhangi bir işte istihdam edilememiş veya çalışamayacak derecede özürlü olan ve aynı zamanda ekonomik olarak muhtaç durumdaki engellilere, devlet tarafından sosyal yardımlar yapılıyor mu?

Cevap ( 1 )

 1. Lütfen bu cevabın neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Raporla
  İptal

  Özürlü Aylığı

  2022 sayılı Kanuna göre düzenlenen, toplumda özürlü aylığı diye de bilinen ve üç ayda bir ödenen sosyal yardımdır.

  Özürlüler Kanunu ile özürlü aylığı özür durumuna göre 2 ila 3 kat artırılmış ve kapsamı genişletilmiştir. Daha önce herkes için 65 TL olan aylıklar, özürlülük oranına göre aylık 158 TL ile 274 TL’ye yükseltilmiştir.

  Özürlüler Kanunu ile 18 yaşın altındaki muhtaç özürlülere ve evli özürlü kadınlara da aylık bağlanması temin edilmiştir.

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim aylığı almakta olan malul çocukların aylıkları bu kanun gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

  Bu aylığı talep edecek özürlülerin üç adet belgelik fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ile birlikte ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

  Muhtaç Aylığı

  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından durumları uygun olan özürlülere muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Muhtaç aylığı 2008 yılı için aylık 261 TL’dir.

  Muhtaç kişi aylık talebini, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapabilir.

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

  Ekonomik yoksunluk içinde olan özürlüler İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek, ayni ve nakdi yardım ile ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçleri talep edebilirler.

  Ayrıca, özürlülerin ihtiyaç duyduğu ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçlerin, sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan kısmı da bu vakıflarca karşılanmaktadır.

  Diğer Yardımlar

  Belediyeler, Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, konfederasyonlar tarafından da ayni ve nakdi olarak çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

  Yeşil Kart

  Hiçbir sosyal güvencesi olmayan özürlülerin teşhis, tedavi, ilaç, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart verilerek karşılanmaktadır.

  Yeşil Kart almak isteyen vatandaşlarımızın İl Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarına başvurması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın


Yanıt vererek Hizmet Politikası kabul etmiş olursunuz.