Bireysel Destek Eğitimi Giderleri Millî Eğitim Bakanlığınca Karşılanır mı?

Raporla
Soru

Lütfen bu soru ile ilgili eklemek veya paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi kısaca yazın.

Raporla
İptal

Kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden özürlü çocuklara; özel eğitim kurumları tarafından bireysel destek eğitimi verilmesi halinde eğitim giderleri Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanır mı?

Cevap ( 1 )

  1. Lütfen bu cevabın neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

    Raporla
    İptal

    Kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden özürlü çocuklara, ayrıca özel eğitim kurumundan bireysel destek eğitimi almaları yönünde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenmesi ve okulun günlük öğretim süresi dışında bireysel eğitim verilmesi halinde eğitim giderleri karşılanır.

    Ancak kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden bu çocuklardan; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporları veya 01.06.2006 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları ile eğitime devam eden çocukların grup eğitimi giderleri 01/01/2008 tarihinden sonra karşılanmıyor.

Bir Cevap Yazın


Yanıt vererek Hizmet Politikası kabul etmiş olursunuz.